Tauhid Jalan Kebahagiaan, Keselamatan dan Keberkahan Dunia Akhirat

Rp34,000

Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah mengatakan, “Keadilan adalah dasar tegaknya langit dan bumi. Allah Ta’ala telah berfirman, “Sungguh Kami telah mengutus para Rasul (utusan) Kami dengan membawa bukti yang nyata. Dan Kami juga telah menurunkan Al-Kitab bersama mereka beserta neraca (keadilan) hingga manusia dapat berbuat adil..” (QS. Al-Hadiid: 25). Dalam ayat ini, Allah Ta’ala mengabarkan bahwa tujuan diutusnya para Rasul serta diturunkannya Kitab-kitab suci adalah supaya manusia menegakkan keadilan, dan keadilan yang paling agung adalah Tauhid.

Tauhid adalah pokok, asas, dan tonggak keadilan. Sedangkan syirik adalah sebesar-besar kezholiman. Allah Ta’ala telah berfirman: “Sesungguhnya syirik itu adalah kezholiman yang paling besar.” (QS. Luqman: 13). Karena itulah, syirik adalah kezholiman yang paling zholim, sedangkan tauhid adalah keadilan yang paling adil. “Ad-Daa’ wad Dawaa’, hlm. 196) 

Category:

Buku Tauhid jalan kebahagiaan, keselamatan & keberkahan dunia akhirat. Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah mengatakan, “Allah Ta’ala mengabarkan bahwa tujuan diutusnya para Rasul serta diturunkannya Kitab-kitab suci adalah supaya manusia menegakkan keadilan, dan keadilan yang paling agung adalah Tauhid.

Tauhid adalah pokok, asas, dan tonggak keadilan. Sedangkan syirik adalah sebesar-besar kezholiman. Allah Ta’ala telah berfirman: “Sesungguhnya syirik itu adalah kezholiman yang paling besar.” (QS. Luqman: 13). Karena itulah, syirik adalah kezholiman yang paling zholim, sedangkan tauhid adalah keadilan yang paling adil. “Ad-Daa’ wad Dawaa’, hlm. 196)

Share on Whatsapp

Additional information

Weight 0.6 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tauhid Jalan Kebahagiaan, Keselamatan dan Keberkahan Dunia Akhirat”

Your email address will not be published. Required fields are marked *