Prinsip-prinsip Aqidah Ahlus Sunnah

Rp60,000

Aqidah yang benar adalah perkara yang sangat penting dan kewajiban yang paling besar yang harus diketahui oleh setiap Muslim. Amal seseorang akan diterima apabila aqidahnya benar dan ikhlas karena Allah.
 
Berpegang teguh kepada aqidah yang benar adalah syarat mutlak yang mesti terpenuhi bagi orang-orang yang mengharap kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
 
Aqidah yang benar adalah aqidah Ahlus Sunnah, aqidah yang telah diyakini, dipahami dan diamalkan oleh para Shahabat Rasulullah. Para Shahabat telah dipilih oleh Allah Ta’ala untuk menemani Nabi-Nya, generasi yang mendapat predikat umat terbaik dari umat Islam ini, generasi yang Allah Ta’ala abadikan dengan keridhaan-Nya, dan generasi yang mendapat jaminan Surga. 
 
Bagaimana mereka meyakini, memahami dan mengamalkan aqidah ini? Insya Allah jawabannya akan Anda dapatkan dalam buku ini. Selamat membaca!
Category:
Aqidah yang benar adalah perkara yang sangat penting dan kewajiban yang paling besar yang harus diketahui oleh setiap Muslim. Amal seseorang akan diterima apabila aqidahnya benar dan ikhlas karena Allah.
 
Berpegang teguh kepada aqidah yang benar adalah syarat mutlak yang mesti terpenuhi bagi orang-orang yang mengharap kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
 
Aqidah yang benar adalah aqidah Ahlus Sunnah, aqidah yang telah diyakini, dipahami dan diamalkan oleh para Shahabat Rasulullah. Para Shahabat telah dipilih oleh Allah Ta’ala untuk menemani Nabi-Nya, generasi yang mendapat predikat umat terbaik dari umat Islam ini, generasi yang Allah Ta’ala abadikan dengan keridhaan-Nya, dan generasi yang mendapat jaminan Surga. 
 
Bagaimana mereka meyakini, memahami dan mengamalkan aqidah ini? Insya Allah jawabannya akan Anda dapatkan dalam buku ini. Selamat membaca!
Share on Whatsapp

Additional information

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Prinsip-prinsip Aqidah Ahlus Sunnah”

Your email address will not be published. Required fields are marked *